Arm Zijn Is Duur

Arm zijn is duur:

De Europese Unie zegt dat een gezin van vier mensen (2 volwassenen en 2 kinderen) met een inkomen van €17.243 (695.581 bef) per jaar arm is.

Meer dan 700.000 Belgen leven in armoede en meer dan 15% van de bevolking van ons land krijgt vroeg of laat te maken met armoede. Deze mensen zijn extra kwetsbaar: ze zijn laaggeschoold, komen uit een gebroken gezin, worden ziek of invalide, komen zonder werk te staan… en belanden in de armoede.

Het aantal personen met schulden in dit land neemt toe. In 2002 waren er 218.000 mensen die al maanden hun schulden niet meer kunnen afbetalen. Vooral armen worden sneller geconfronteerd met onbetaalbare schulden.

Beeld je eens in wat je met een laag inkomen allemaal (niet) kunt doen.
De Europese Unie rekende het ons even voor. Een doorsnee gezin van 4 mensen (2 volwassenen en 2 kinderen) én een inkomen van €17.243 per jaar komt jaarlijks €707 te kort.

€5901.70 : gaat naar je woning

€1.501.74 komt op de rekening van elektriciteit, gas en water

€3.370.71 voor voldoende en gezonde voeding

€1.187.86 wordt uitgegeven aan dokters en geneesmiddelen

€1380.19 is nodig voor kleding.

€4608.14 geeft een doorsnee gezin uit aan mobiliteit: auto, trein, bus, …
€17.956.34 totaal

met andere woorden je hebt dus meer dan €700 teveel uitgegeven. Wetende dat je niet eens cadeautjes hebt kunnen kopen voor verjaar- en feestdagen, aan sport hebt gedaan, vakantie hebt genomen, onderhoudsproducten hebt gekocht of uit bent geweest.

Verschillende soorten schulden

Mensen kunnen op verschillende manieren in schuldoverlast komen. Zo maken armen en bestaansonzekeren vaak zogenaamdeoverlevingsschulden . Door hun structureel tekort aan inkomen is schulden maken voor hen de enige manier om in de basisbehoeften (energie, huur, voeding, onderwijs, …) te voorzien. Bovendien zorgen onvoorziene omstandigheden zoals het verlies van werk of ziekte, dat de schulden zich sneller gaan opstapelen.

Bij overbestedingsschulden zorgt het “gat in de hand” ervoor dat iemand met een behoorlijk inkomen meer uitgeeft dan dat hij of zij verdient. Hierdoor ontstaat als het ware een vorm van nieuwe armoede. Want zelfs met een goed inkomen verzinken mensen in het schuldenmoeras.

Eigen schuld dikke bult ?

Arme mensen gewoon met de vinger nawijzen is al te gemakkelijk volgens Welzijnszorg. Uit getuigenissen van armgemaakte mensen blijkt dat men vaak niet anders kon dan zich in de schulden te steken.

Dagelijks staan ze voor de moeilijke keuze tussen brood op de plank of een betaalde energiefactuur, de keuze tussen een boekentas voor de kinderen en het betalen van een ziekenhuisfactuur.

Neerwaartse spiraal

Het ergste bij schulden is dat ze een eigen leven gaan leiden. Onbetaalde rekeningen geven aanleiding tot administratieve kosten, verwijlintresten, honoraria van deurwaarders en advocaten, proceskosten enz. Zo kan een achterstallige ziekenhuisfactuur van 25 euro al snel oplopen tot 250 euro.

Misbruik en gevolgen

Schulden van de enen zijn vaak winst voor de anderen. Advertenties en reclamedrukwerk mikken vaak op kwetsbare mensen met kleine of middelgrote inkomens die vaak al een lening hebben lopen.

Leningen worden voorgesteld als de mirakeloplossing en het betaalmiddel bij uitstek. En bij de meeste directe kredietverstrekkers is lenen kinderspel geworden. Gewoon even bellen en binnen de 20 minuten heb je een krediet in handen, vaak zonder enige controle naar de financiële draagkracht van de klant. Zo wordt de verantwoordelijkheid in de schoenen van de klant geschoven.

Mensen die in armoede leven merken dag in dag uit dat ze geen toegang hebben tot kansen en mogelijkheden die anderen wél krijgen. Ze leven minder lang, ze zijn vaker ziek, ze kampen met schulden, ze hebben niet eens altijd voldoende geld om gezond te eten, hun kinderen kunnen niet mee op school,… Kortom: ze staan een leven lang aan de rand van onze samenleving

Hoewel de armsten hoogstwaarschijnlijk geen toegang hebben tot het internet wil Armoede.be toch haar steentje bijdragen. Met de nieuwe portaalsite willen de initiatiefnemers een informatie- en uitwisselingsplatform creëren dat haar bijdrage levert in het bestrijden van armoede. Want armen krijgen minder kansen en worden sowieso uitgesloten. “En als mensen worden uitgesloten van een menswaardig leven, heet dat onrecht” aldus de website.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License