Artikels Uit Tijdschriften

[Opdracht: Elke student zoekt in de schoolbibliotheek één tijdschrift uit deze lijst en noteert de referentie van minstens twee relevante artikels. De referenties worden opgenomen in de bibliografie.]

Glenn

KESTELOOT, C. & HAUTEKEUR G.Achtergestelde buurten in Vlaanderen in kaart gebracht In: Terzake cahier jg.14 , Nr 1, 1996

VAN MENXEL, G. & GELDHOF, D. Volstaat stedelijk beleid om armoede te bestrijden? In: Terzake cahier jg.15, Nr 1, 1997

Ine

HOREMANS L. Het decreet armoede bestrijding. In: Terzake cahier, maart 2004

HERTOGEN E. Mythe van de luie werklozen. In: Sampol, jg. 14, Nr 9, november 2007

Referenties uit mijn artikel

DE BOYSER, K. (2005), “Armoede gefragmenteerd: vormen van sociale uitsluiting in Vlaanderen en België”, in VRANKEN, J., DE BOYSER, K. en DIERCKX, D. (red.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2005, Leuven, Acco, 43-96.

DEWILDE, C. en LEVECQUE, K. (2002), “De mobiliteit in en uit armoede: wie is arm en voor hoe lang?”, in VRANKEN, J., DE BOYSER, K., GELDOF, D. en VAN MENXEL, G. (red.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2002, Leuven, Acco, 85-103.

Thijs

DELISSE J. Huis van de kennis in Molenbeek maakt kunst en cultuur met armsten, In: Vierdewereld blad, Februari 2008

ROLANDO A. TUAZON. Gebrek aan voedsel of gebrek aan morele verbeelding? In: Vlaams Marxistisch Tijdschrift, December 2004.

Aurelie

SCHOLTE M. Eindelijk een generaal pardon, In: Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, Oktober 2007

Julie

ANN VANDENBUSSCHE. Lokaal sociaal beleid op papier, TerZake, uitgeverij: die keure, mei 2004, 38 pag.

GERARD HOUTEKEUR, Armoede en sociale uitsluiting, TerZake, uitgeverij: die keure, 2005, 36 pag.

Bert

ALAIN STORME & KATLEEN VANLERBERGHE. Het meerjarenplan 2003-2008. In: Opbouwwerk Brussel. December 2008

YOO REE VANDEVIVERE. De eisen van decreten en de behoeften van gebruikers. In: Opbouwwerk Brussel. December 2006

Jeroen
Februarie
LAMMERTS R. De zwakste schakel versterkt. In: Maatwerk, Nr 1, februari 2005

KREMERS M. Pubers in de knel, wij geven niemand op In: Maatwerk, Nr. 6, December 2004

Lieze

EWALD P. Itenera over het echte werk In: Knack, Nr. 41, Oktober 2009

Justine

LEYE M., Sociaal artistieke processen. Historiek en toekomstige beleidsondersteuning. Balans en belang., In: Terzake, Februari 2006, 38p.

TERMONT D., Socialisten moeten keihard werken om kloof tussen rijk en arm te dichten., In: Sampol, nr.1, januari 2008, 48p.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License