Aurelie Rommens

Ik ben Rommens Aurelie en ik ben 18 jaar. Ik heb in het secundair het diploma van ASO behaald.
Ben afkomstig van Oost-Vlaanderen meer bepaald van Ronse.
Ik heb voor de richting Sociaal-Werk gekozen omdat ik graag een helpende hand zou zijn bij problemen en vind het ook belangrijk dat armere mensen gerespecteerd worden en ze niet constant uitgelachen worden.

Samen met 9 andere studenten (Ine, Bert, Thijs, Lieze, Justine, Julie, Jeroen, Mike en Glenn) hebben we dan ook gekozen voor het project "Armoede een positief gezicht geven".
Ik heb voor het onderwerp armoede gekozen omdat armoede een positief gezicht geven, mij iets leuks leek. Het is immers nodig om alle misverstanden uit de wereld te helpen, want er is echt wel armoede en dit zeker ook in België.

Boek: LEVECQUE, K. Armoede is … ? Een schets van een eeuw lang antwoorden uit het sociaal wetenschappelijk veld. Garant & OASeS uitgeverij, 2003, 67p.

In dit boek wordt het debat weergegeven dat zich de laatste 100 jaar voorgedaan heeft. Een debat over armoede binnen de westerse maatschappij waarin vele structurele en culturele veranderingen plaats vinden. Ze gaan ervan uit dat iemand pas arm kan zijn als de andere het niet is, 'un fait social'. Armoede is een situatie die zich kenmerkt door tekorten, achterstellingen en beperkingen, iets wat voor velen onaanvaardbaar is. Er is echter het probleem dat de bestaande armoedetheoriën te abstract of te vaag zijn, waardoor ze geen houvast bieden voor het afgrenzen van een apart stukje werkelijkheid dat als armoede bestempeld kan worden.

Individuele opdracht:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License