Bibliografie

[Elke student zoekt in de schoolbibliotheek één tijdschrift uit deze lijst en noteert de referentie van minstens twee relevante artikels. De referenties worden opgenomen in de bibliografie.]

Glenn

KESTELOOT, C. & HAUTEKEUR G.Achtergestelde buurten in Vlaanderen in kaart gebracht In: Terzake cahier jg.14 , Nr 1, 1996

VAN MENXEL, G. & GELDHOF, D. Volstaat stedelijk beleid om armoede te bestrijden? In: Terzake cahier jg.15, Nr 1, 1997

Ine

HOREMANS L. Het decreet armoede bestrijding. In: Terzake cahier, maart 2004

HERTOGEN E. Mythe van de luie werklozen. In: Sampol, jg. 14, Nr 9, november 2007

Referenties uit mijn artikel

DE BOYSER, K. (2005), “Armoede gefragmenteerd: vormen van sociale uitsluiting in Vlaanderen en België”, in VRANKEN, J., DE BOYSER, K. en DIERCKX, D. (red.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2005, Leuven, Acco, 43-96.

DEWILDE, C. en LEVECQUE, K. (2002), “De mobiliteit in en uit armoede: wie is arm en voor hoe lang?”, in VRANKEN, J., DE BOYSER, K., GELDOF, D. en VAN MENXEL, G. (red.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2002, Leuven, Acco, 85-103.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License