Een Op 10 Vlamingen Leeft Van Inkomen Onder Armoedegrens

Eén op 10 Vlamingen leeft van inkomen onder armoedegrens

Een op de tien Vlamingen moet leven van een inkomen onder de armoederisicogrens. Dat staat in het Jaarboek 2009 over armoede en sociale uitsluiting dat werd voorgesteld aan de Universiteit Antwerpen. Volgens de onderzoekers is dat een status quo tegenover het voorbije jaar. Ze wijzen er wel op dat sommige groepen een groter risico lopen. Zo leeft 27,6 procent of bijna een op de drie alleenstaande ouders in armoede.

Ook voor alleenstaanden (21,7 procent) en 65-plussers (22,3 procent) ligt het armoederisico hoog. Econoom Geert Campaert wees er voorts op dat meer mensen aangeven dat ze het gevoel hebben moeilijk rond te komen. Energie- en gezondheidsschulden, maar ook gemakkelijk krediet liggen vaak aan de basis van de problemen.

Veel te zware afbetalingen

Volgens socioloog Jan Vranken sluipt de armoede de middenklasse binnen. "Mensen die verstandig hun budget beheren en als tweeverdieners leningen zijn aangegaan, worden geconfronteerd met veel te zware afbetalingen als een of beiden zonder werk vallen", aldus Vranken. Hij waarschuwt voor gevolgen op lange termijn die zeer worden onderschat. "Werklozen zouden voorgoed in de armoede kunnen terechtkomen. En wie nu minder of niet meer kan werken, zal dat binnen tientallen jaren voelen in zijn pensioen."

Het is al de 18de editie van het jaarboek, samengesteld door Jan Vranken, Geert Campaert, Danielle Dierckx en An Van Haarlem. De auteurs roepen Europa - en België als toekomstig EU-voorzitter - op om werk te maken van een socialer Europa.

(belga/sps)
03/12/09 12u36

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License