Eindwerken

[Welke relevante eindwerken vind je in de schoolbibliotheek voor je thema? Elke student noteert maximum vijf titels.]

Ine

STAMPER I. Schuldhulpverlening aan kansarmen. Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2001

CALLEWAERT F. Tewerkstelling van kwetsbare groepen. Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2001

VAN MEERBEECK C. Ook het financiële aspect is belangrijk. Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2001

Glenn

VANCOILLIE E. Mensen in armoede in dialoog met het OCMW. Ipsoc-katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2004

VANBELLE S. Intensieve nabegeleiding aan kansarme multi-problem gezinnen. Ipsoc-katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2000

TANGHE S. Instap en intergratie van laaggeschoolde en langdurig werklozen in het reguliere arbeidscircuit. Ipsoc-katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2001

FRANCOIS M. Cultuur in het onderwijs: belangrijk,arm Ipsoc-katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2003

Aurelie

VERMONT N. Crisisopvang in Menen. Een bevraging van de betrokken actoren. IPSOC-katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 200-2001

PEERS N. Problematische opvoedingssituaties in nieuwe stiefgezinnen. Een reflectie vanuit de sociale dienst van de Vlaamse gemeenschappen bij de Jeugdrechtbank te Kortijk. IPSOC-katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2000-2001

RYSMAN M. Wie ben ik?! Over begeleiding en vorming van allochtone meisjes in de puberteit bij hun identiteitsontwikkeling. IPSOC-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2003-2004

VANDE GINSTE I. Jongerenhulpverlening vanuit het O.C.M.W. Een verkenning. IPSOC-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 1999-2000

VANDALE S. De ontbrekende puzzelstukken in het onderwijs voor jongeren zonder wettig verblijf. Artevelde hogeschool, gepubliceerd eindwer, Gent, 2007-2008
Julie

EVI ASNONG, Daniella Bisschop, Elke Brosens, Ilse Gielen, Elsy Pellaers, Saskia Robinne, Vanessa Soers, .. Het sociaal impulsfonds onder-dak IPSOC-Katho, 1998-1999

GREETJE DESNERCK, Gigi De Schrijver en Mark LeysBegeleidinsmethodieken van kansarme gezinnen IPSOC-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 1994

Thijs

KIMPE V. Kunst en Gelijke kansen: een verkenning.IPSOC-KATHO, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2001-2002

VAN DAMME A. Een noord-zuidbeweging op maat van jongeren. IPSOC-KATHO, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2000-2001

LIETAERT A. De begeleiding van alcoholverslaafde cliënten in een ocmw. IPSOC-KATHO, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2000-2001

VANHOUTTEGHEM I. Gezinsbegeleiding aan kansarme begeleiding vanuit een residentiële voorziening bijzondere jeugdzorg. IPSOC-KATHO, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 1999-2000

Mike

SERCU N. Cultuurparticipatie en zijn effecten. Victoria deluxe: empowerment in de praktijk. Katho-Ipsoc, 2005

OUSTA Y. Van recht tot rechtvaardigheid. De rechten van Mensen Zonder Wettig Verblijf. Katho-Ipsoc, 2004

JONCKHEERE F. Maatschappelijke kwetsbaarheid in de Oostendse jeugdhuizen. Een vergelijkend onderzoek naar jeugdhuiswerkingen. Katho-Ipsoc, 2004

Lieze

VERHAEGHE N. Hoe vriendelijk is 11.11.11 voor zijn vrijwilligers? Een blik op het beleid. Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk 2003-2004

VERBEKE S. Vlaanderen in het zuiden, het zuiden in Vlaanderen. Ervaringen, een meerwaarde voor 11.11.11 comité's. Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk 2003-2004

Jeroen

DUCATEEUW K. Onbetaald, maar onbetaalbaar. Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2002

BERT M. Groepsmaatschappelijk werk bij mensen met budgetteringsmoeilijkheden Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, kortrijk, 2001

Bert

MUYLLE ELLEN. // Theater en cultuur als hefboom voor sociale cohesie en integratie.// Ipsoc-Katho, Ongepubliceerd eindwerk, kortrijk, 2002

VANCOILLIE ELS. // Mensen in armoede in dialoog met het ocmw.// Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk 2004

Justine

BAERT I., Energie Armoede aners belicht., Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2007-2008.

WYFFELS L., Kom ik deze maand rond? Budgethulpverlening in een T.C.K ., Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2007-2008.

VERBEKE I., Schuldbemiddeling, een oplossing voor kansamroede?, Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2005-2006.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License