Extra Materiaal Rond Armoede

[In deze mappen kun je gegeven materiaal vinden over de gekozen artikels. Iedereen maakte verschillende lijsten op met trefwoorden, specialisten en organisaties. In deze map komen ook verschillende statistieken aan bod. We vermelden ook enkele referenties over boeken, artikels, tijdschriften en wetteksten. De gegevens van ieder projectlid worden in deze submappen geplaatst.]

Trefwoordenlijst.

Specialisten.

Organisaties.

Statistieken.

Monografie├źn.

On-line krantenartikels.

Artikels uit tijdschriften.

Eindwerken.

Juridische context.

Politieke context.

Werkdocumenten

Rommens Aurelie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License