Glenn Van De Velde

Mezelf voorstellen: untitled.bmp

Ik ben Glenn Van de Velde en ik heb na lang te twijfelen gekozen voor sociaal werk. Er waren al veel jobs waar ik al van gedroomd had, maar dat waren zo de gewone kinderdromen zoals profvoetballer enz. . Maar toen bleek dat ik dit niet zou kunnen verwezenlijken wilde ik mensen helpen. Eerst dacht ik aan ergotherapie en daar heb ik zeker 3 jaar mee in mijn hoofd gezeten. Maar op het laatste moment ben ik toch nog verandert en naar sociaal werk gekomen. Mijn middelbare periode ben ik begonnen met 2 jaar moderne daarna 1 jaar lichamelijke opvoeding en dan heb ik mijn laatste 3 jaar doorgebracht in Sociale-Technische Wetenschappen. Een logische stap daarna is Sociaal werk en ik heb geen spijt van mijn keuze!

Ik koos voor "geef armoede een positief gezicht" want:
Ik koos voor dit project omdat ik het heel jammer vind dat mensen zo moeten lijden. Dit is toch iets wat wij ons moeilijk kunnen inbeelden . Amper kunnen rondkomen, honger lijden,.. het is erg dat wij in zo een welvarende staat nog altijd zoveel armoede kennen (15%). Daarom dat ik dit koos ik wil er iets aan doen en proberen die mensen voor minstens 1 maal een goed gevoel te geven.

Synthese van het artikel:

Het is een artikel die aantoont dat kindersterfte samenvalt met de economische groei. Al de cijfers tonen het duidelijk aan als de kindersterfte kan verlaagd worden dat na een paar jaar de economie stijgt. Zoals in China met 3% per jaar de volgende 35 jaar. Het is wel erg dat er nu nog altijd zoveel kinderen onder de 5 jaar sterven. In de Sub-Sahara 252 op 1000 dat is een heel hoog getal als je weet dat in de West-Europese landen maar 5 op de 1000 sterven. Zo gaat het eigenlijk het hele artikel. Veel moeilijke cijfers waar je amper wijs uitgeraakt. Maar het staat dan makkelijker uitgelegd in de teksten onder de tabellen. Het artikel is één groot bewijs .

Individuele opdracht:

word document artikel voor ICT

powerpoint over mijn artikel

refentie van het citaat:
"Een Vlaams game-Industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de controleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro"
BERLOZNIK R. Game on! We krijgen er niet genoeg van. ,viWTA dossier, Brussel, 2008. klik hier voor de volledige publicatie

klik hier voor mijn publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License