Ine Buyze

Ine Buyze

Ine.bmp

Ik ben Ine Buyze. Mijn middelbare studies heb ik in de richting sociaal en technische wetenschappen beëindigd. Het idee om de opleiding sociaal werk te kiezen sprong niet onmiddellijk in mij op. Ik ging voor de richting toegepaste psychologie. Na drie dagen merkte ik dat het niet de juiste richting was voor mij. Een paar vrienden van mij volgenden de opleiding bachelor in het sociaal werk. Ik had een gesprek met hen. Zo schakelde ik over naar de opleiding sociaal werk. Mensen helpen sterker staan in de maatschappij liggen mij wel. Ik kan mezelf wel een sociaal persoon noemen met een helpende hand. Deze richting doe ik met volle motivatie !

Mijn rol in de projectgroep:

Ik zorg dat mijn project goed verloop. Ik zal de leiding nemen als ik merk dat we niet het juiste pad volgen. Mezelf zie ik ook als een organisator. Hiermee bedoel ik dat ik zorg voor planning. Ik maak een blad op met taken voor de leden van de groep. Zo blijven we mooi op schema en komen we tot een goed resultaat.

Ik kies voor armoede omdat:

Armoede komt heel vaak voor in de media. Deze armoede gaat vooral over armoede ver van ons. Bij mensen uit de derde wereld landen. Veel mensen vergeten dat er bij ons ook heel veel mensen in armoede leven. In een rijk land als België vind ik het niet kunnen dat er hier ook zoveel armoede heerst. Daarom koos ik voor dit project. We hebben een goed uitgebouwde sociale zekerheid. Waar is het nu allemaal fout gegaan? Welke soorten armoede zijn er allemaal? Welke mensen leven in armoede? Wat mogen we allemaal besluiten onder het begrip armoede? Deze vragen vlogen me door het hoofd als ik aan armoede dacht. Om op deze vragen een antwoord te vinden hebben we heel wat bronnen moeten raadplegen. Zo kunnen we ons ook beter inleven in de problematiek.

Synthese van het artikel.

Mijn krantenartikel komt uit terzake cahier. Ik heb twee korte artikels die over het zelfde onderwerp handelen en die elkaar opvolgen. In het eerste bespreken ze hoe de overheid helpt in de strijd tegen armoede. Ze hebben drie beleidspijlers. Deze drie pijlers kenmerken het welzijnsbeleid in het algemeen en het armoedebeleid in het bijzonder. De auteur van mijn artikel nl. Gerard Hautekeur adviseert de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze minister werkt heel veel aan het armoede beleid. Het gaat namelijk over de relatie tussen de overheid en het middenveld. De taak ligt niet volledig in handen van de minister zelf. Wij als middenklasse moeten ook ons steendje bijdragen om armoede te verminderen. Het volgende artikel gaat dan expleciet over de inhoud van armoede. Dus vooral over de punten die in het armoedebeleid voorkomen. Armoede is niet alleen het te kort aan geld. Deze mensen met een bestaansminimun hebben ook een achterstand op vlak van onderwijs, werk, woonsituatie, maatschappelijke participatie en gezondheidszorg.

Individuele opdracht:

Samenvattende powerpoint over mijn artikel.

Gegeven materiaal over mijn artikel.

Citaat

"Een vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over eenf jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro."

WYDOOGHE B. Game on! We krijgen er niet genoeg van. Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch
Aspectenonderzoek - viWTA. klik hier voor de publicatie, geraadpleegd op 12.01.2010, 32p.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License