Jeroen Lagae
untitled.bmp

Jeroen Lagae

Wat me al lang intresseerde was het sociale fenomeen armoede en hoe dit probleem tot stand komt. Daarom heb ik gekozen voor het project armoede. Het valt me enorm zwaar de schrijnende toestand met lede ogen te moeten aanzien, daarom wil ik mijn steentje bijdragen.

powerpoint over mijn artikel.
worddocument over mijn artikel.

Synthese: Armoede en verschraling van zorg in het AZP.

Zorgverschaling is het probleem waarmee de APZ kampt, de zorg is ondermaats. De patiënten / cliënten krijgen minder kwalitatieve en kwantitatieve zorg in vergelijking met vroeger. Er zijn minder beschikbare personeelsleden met gevolg dat er per klant minder tijd wordt besteed. Ook zijn er meer klachten over het zak- en kleedgeld die de cliënten krijgen. Ze klagen omdat ze met het gegeven geld geen waardig bestaan kunnen creëren . Ook zijn er twistpunten bij de wet- en regelgeving in verband met de gezondheidszorg inzake de subsidiëringen. Ook is er een daling van de productiviteitcijfers. En vind er een afname of zelfs beëindiging van activiteiten plaats (vb: schoonmaak gebouwen, meubilair; hulpmiddelen,…). De samenstelling van de APZ-populatie is ook verandert zodanig dat de zorg hier ook onder lijdt. De oorzaak van de zorgverschraling is te wijten aan de verandering van de patiëntstormen waardoor gaandeweg een nieuw type klant in het AZP verschijnt. Die klant vraagt ook een ander soort aanpak als vroeger. Er komen ook meer complexe problemen naar voor waarvoor het AZP zich moet aanpassen en nieuwe hulpmodellen moet opstellen.

citaat

"Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro."
WYDOOGHE, B. (2006). Jongeren en gaming. Vlaanderen

klik hier voor publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License