Justine Costeur

bold text

Knipsel.PNG

Ik ben Justine Costeur en woon al 18 jaar in Heule.
Ik heb mijn diploma van secundair onderwijs behaald in de richting sociaal-technische-wetenschappen.

Mensen helpen die het moeilijk hebben op zovele en verschillende vlakken is voor mij een uitdaging.
Het werkproces loopt er immers niet steeds van een leien dakje.
Als sociaal werker is het dan de taak om deze mensen op een goede manier te begeleiden.
Deze mensen moeten uit hun miserie worden geholpen.
Daarom heb ik gekozen voor de opleiding sociaal werk.

Rond armoede wordt veel gezegd maar toch weten we nooit hoe, wie, wat, waar.
Ik wilde bijleren rond deze thematiek om hen dan ook de hulp aan te bieden om dit probleem te verhelpen.
Dit is dan ook de reden waarom ik voor het project armoede heb gekozen.

Synthese artikel: 'Moeder waarvan leven wij? Over armoede.

Het inkomensgebrek vormt een belangrijk element in de armoedeproblematiek.
Mensen in armoede kunnen zich geen uitspattingen veroorloven want komen daardoor anders in de schulden terecht.
De bedragen van de minimumuitkeringen werden sinds jaren tachtig niet meer aangepast aan de evolutie van de welvaart.
Waardoor de kloof tussen de gezinnen die daarvan leven en de gezinnen die in de arbeid zitten voortdurend groeit.
Vele mensen uit de armoede hebben hun schoolcarrière nooit kunnen afmaken. Daardoor hebben zij niet de nodige bagage om in het werkveld te treden. Dat zij vroegtijdig stoppen met school heeft te maken met hun thuissituatie.
Op school dwalen hun gedachten af naar hun problemen thuis. Zo kunnen ze zich niet ten volle inzetten in de lessen waardoor ze al gauw beginnen te spijbelen. Er ontstaan misverstanden tussen de school en de ouders. Die hebben allerlei vooroordelen en zijn wantrouwig tegenover elkaar. Oplossingen zullen maar tot stand komen als ze meer zouden weten over de leefsituatie van de arme gezinnen.

citaat
Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro.

WYDOOGHE B., Game on we krijgen er niet genoeg van., viWTA, Brussel, 2009.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License