Leden van de projectgroep

Thijs Vangheluwe

Ik heb voor deze projectgroep gekozen omdat armoede een thema is die mij persoonlijk heel sterk intrigeert. Ik ben in mijn vrije tijd ook actief in Oxfam wereldwinkels. Armoede is een probleem dat alsmaar erger werd en overheden lijken dit niet echt te snappen. 80 % van de wereld moet rondkomen met minder dan 10 dollar per dag! TIJD OM ER IETS AAN TE DOEN!

Jeroen Lagae

Wat me al lang intresseerde was het sociale fenomeen armoede en hoe dit probleem tot stand komt. Daarom heb ik gekozen voor het project armoede. Het valt me enorm zwaar de schrijnende toestand met lede ogen te moeten aanzien, daarom wil ik mijn steentje bijdragen.

Ine Buyze

Ik koos voor deze projectgroep omdat veel mensen denken dat armoede niet bij ons voor komt maar wel in de derdewereldlanden zoals in Afrika. Dit klopt echter niet. Armoede in België komt vaker voor dan mensen denken. 15% van de Belgische bevolking heeft al met armoede in contact gekomen. Ik vind dat armoede in een rijk land met een goed uitgebouwde sociale zekerheid zoals bij ons niet kan. Ons land doet zeer veel om mensen in een goede welvaartsstaat te laten begeven. Deze problematiek spreekt mij dus heel sterk aan. Daarom wil ik helpen de kloof tussen arm en rijk te verkleinen !

Glenn Van de Velde

Ik koos voor dit project omdat ik het heel jammer vind dat mensen zo moeten lijden. Dit is toch iets wat wij ons moeilijk kunnen inbeelden . Amper kunnen rondkomen, honger lijden,.. het is erg dat wij in zo een welvarende staat nog altijd zoveel armoede kennen (15%). Daarom dat ik dit koos ik wil er iets aan doen en proberen die mensen voor minstens 1 maal een goed gevoel te geven.

Aurelie Rommens

Ik heb gekozen voor het project armoede omdat ik deze zomer naar de Fillipijnen op vakantie ben geweest en gezien heb hoe schrijnend de toestand daar is. Ik wist ook dat er in Belgie ook nog zulke onmenselijkheden voorkomen. Ik zou graag deze mensen helpen en wist dat door te kiezen voor het project armoede dit een klein beetje meer realiseerbaar was. Wij, als projectgroep kunnen bijdragen (als is het maar voor een klein deeltje) aan het ''verbeteren'' van armoede.

Lieze Toye

Toen de projectvoorstellen voorgesteld werden had ik algauw voor het thema armoede gekozen.
Ik vind dat er nog altijd zeer weinig bekend is over de armoede in België. Tot voor kort, las of zag ik enkel artikels over armoede en hongersnood in de wereld. Nu ik over ‘armoede in België’ werk springen desbetreffende artikels meer in het oog. Volgens mij duidt dit nog maar eens aan hoe armoede achter gesloten deuren blijft gehouden. Hoe kan het dat in zo een welvarend land als België zoveel armoede heerst? Willen mensen het niet zien? Vanwaar alle vooroordelen en misvattingen?
Door te werken rond dit thema hoop ik antwoorden te krijgen op mijn vragen. En net zoals al mijn mede-projectleden hoop ik ook, dat we met onze groep op een leuke manier beetje bij beetje armoede onder de aandacht kunnen brengen van de mensen!

Mike Lannoo

Ik heb dit project gekozen omdat dit me het meest interesseerde van alle voorgestelde en me ook het leukste leek. Armoede is ook iets die mij wel interesseert en waar ik mij voor wil inzetten. Dankzij dit project heb ik al veel bijgeleerd over armoede en ik zie het dan ook zitten om een leuk en effectief project of evenement op poten te zetten om armoede te helpen bestrijden.

Julie Vanlerberghe

Ik koos voor het project armoede, omdat dit mij van in het begin het meest aansprak. Ik wou meer over dit onderwerp weten, verhalen horen van mensen in armoede, organisaties beter leren kennen en als het kan mijn steentje bijdragen voor mensen in armoede. Volgens mij is armoede in België nog veel te weinig in beeld gebracht en weten veel mensen niet hoe moeilijk sommigen van heel dicht bij het hebben. Mensen lopen er niet mee te koop maar toch kan er volgens mij iets aan gedaan worden met de nodige motivatie en de juiste mensen.

Slos Bert

Ik heb voor het project armoede gekozen omdat mensen die in armoede leven dag in dag uit merken dat ze geen toegang hebben tot kansen en mogelijkheden die anderen wél krijgen. Ze leven minder lang, ze zijn vaker ziek, ze kampen met schulden, ze hebben niet eens voldoende geld om gezond te eten, hun kinderen kunnen niet mee op school … Kortom: ze staan een leven lang aan de rand van onze samenleving.

Justine Costeur

Ik koos voor het project armoede om beter hun leefwereld te begrijpen. Een grote kennis over armoede had ik niet, die is door dit project verbreed. In hun leefwereld loopt niet alles van een leien dakje. Verenigingen proberen al vele acties op poten te zetten voor die mensen om het hun leven toch een stukje draaglijker te maken.
Door voor dit project te kiezen heb ik de kans om samen met de groep ook zo'n actie in elkaar te steken.
De kloof tussen arm en rijk blijft maar vergroten en dit is erg om aan te horen. We zijn immers niet meer verwonderd als we horen over de armoede in de derdewereldlanden. Meer verwonderd zijn we als we de armoedecijfers van de landen met een hoge welvaartsgraad horen en dat is beangstigend!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License