Lieze Toye
GetAttachmentCA7P2DWS.jpg

Ik ben Lieze Toye. Ik ben 18 jaar en afkomstig van Spiere. Ik heb mijn diploma Economie- moderne talen behaald. De richting sociaal-werk leek me zeer interessant en heb ik gekozen omdat ik mijn steentje wil bijdragen in onze maatschappij. Het is zeer belangrijk en geeft waarschijnlijk ook veel voldoening als je mensen op hun rechten kan wijzen.
Ik heb gekozen voor het onderwerp 'armoede' omdat er nog altijd maar zeer weinig bekend is over armoede in België.
Het is een probleem dat vaak nog achter gesloten deuren en ramen wordt gehouden. Met de projectgroep is het de bedoeling om armoede een positief beeld te geven. Ik ben er bijna zeker van, dat we dit als projectgroep zullen bereiken. Mijn rol binnen de projectgroep is volgens mij geen uitgesproken type. Het ligt er eerder wat tussenin. Ik ben geen uitgesproken leider, maar ook geen uitgesproken volger. Als me er iets niet zint zal ik dat laten merken. Ik geef mijn mening, maar luister ook wat de anderen te zeggen hebben.

Synthese 'Omgaan met kansarmoede in de basisschool'__

Mijn gelezen boek is een soort van handboek. In het boek vind je hoe je als leerkracht of buitenstaander moet/kan omgaan met kinderen die in een kansarm gezin leven. Heel veel van die kinderen functioneren niet hetzelfde in de klas of school als de andere kinderen.
Ze hebben ook niet dezelfde kansen. Schooluitstapjes, nieuwe kledij, schoolbenodigdheden kunnen de ouders zich niet veroorloven, waardoor deze kinderen uitgesloten worden.
Ook de communicatie tussen school en ouders met financiële problemen verloopt vaak stroef. Waardoor beide partijen hun inspanningen opgeven en het kind hierdoor slachtoffer wordt.
Dankzij dit boek wordt je dus gestuurd in het omgaan met armoede in de basisschool.
Hoe pak je het aan? Heeft het nut? Heel wat vragen worden beantwoord!

' Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt wel een contradictie maar ze bestaat.In vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro.''

WYDOOGHE B.Game on, we krijgen er niet genoeg van,viWTA,2008, opgehaald uit: http://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/downloads/dossier_jongeren_en_gaming_viwta.pdf
klik hier voor de volledige publicatie

Individuele opdracht

Omgaan met kansarmoede in de basisschool, verwerking eigen artikel

Omgaan met kansarmoede in de basisschool, PPT

Besluit Wiki.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License