Monografieen

[Opdracht: Welke boektitels vind je in de schoolbibliotheek die relevant zijn voor je thema? Elke student noteert vijf recente titels.]

Ine

DIERCKX D. Tussen armoedebeleid en beleidsarmoede. Acco, Leuven, 2007, 512 p.

MESTRUM F. Globalisering en armoede over het nut van armoede in de nieuwe wereld orde. Epo, België, 271 p.

DIERCKX D. Armoede en sociale uitsluiting jaarboek 2007. Acco, Leuven, 2007, 352 p.

BEGHIN J. Armoede in Brussel, Pauvrete à Bruxelles. Epo vzw, Brussel, 2006, 351 p.

DE RYNCK P. Armoede en sociale uitlsuiting in België. Manufast-ABP vzw, 2008, 137 p.

Lieze

VANSEVENANT K, DRIESSENS K, VAN REGENMORTEL T. Bind-kracht in armoede, krachtgerichte hulpverlening in dialoog.Lannoo Campus, 2008, 275 p.

DEWILDE C, RAEYMAECKERS P. Multi-dimensionele armoede in België, Individuele en institutionele determinanten. ACCO, Leuven, 2008, 245 p.

DIERCKX D. Moeder, waarom leven wij?, Over armoede in België, Cera Foundation, 2001, 40 p.

VRANKEN J, STEENSSENS K. Naar het middelpunt der armoede?, Een onderzoek naar de structuren van het dagelijks leven van generatie-armen in een urbane omgeving. ACCO, Leuven, 1996, 123 p.

Jeroen

FIERENS J.Recht en armoede.Kluwer, Antwerpen, 1990, 241 p.

VANDENBREMPT K.Op eigen kracht verder, hulpverlening aan huis bij kansarmen. Acco, Leuven, 2001, 266 p.

LEVECQUE K."Armoede is…? schets van een eeuw lang antwoorden uit het sociaal-wetenschappelijk veld" Oases en Garant-Uitgevers, 2003, 67 p.

Aurelie

LAEVENS, F. VANHOUTTE, T. Kansrijk voor kansarmen. Zorgverbredende werken in het basisonderwijs met de meest kwetsbaren uit de samenleving. Acco, Leuven, 1998, 94p.

HAERDEN, H. Janssens, D. Pedagogische preventie: een antwoord op kansarmoede. Garant-uitgeverij Leuven - Apeldoorn, 1996, 200p.

BRUMAGNE, A. DEWULF, J. RASKING, J. VANDAELE, J. VAN DE LOOVERBOSCH, M. De armoede uitgedaagd. Intervieuws over armoede en uitsluiting. Acco, Leuven, 2002, 142p.

LAMPAERT F. SMETS C. TITS P. VAN MOORLEGHEM I. Armoede en bestaanszekerheid. Hulpverlening en bestaansminimum. Walleyndurk, Brugge, 2001, 140p.

JANSEN S. Het pauperparadijs. Een familiegeschiedenis. Balans uitgeverij, 2008, 225p.

Glenn

BOS N., LAUTENBACH H., LINDEN G.J.H., OTTEN F.,SOEDE A.J., VROOMAN J.C , WILDEBOER SCHUT J.M., HOFF S.J.M. armoedebericht 2006 Centraal bureau voor de Statistiek, 2006, 63p

ADILE ,AGNES ,DANIËLLE ,FREDDY ,GERMAIN ,GILBERT ,HILDE ,LINDA ,MARCEL ,PETER & CAROLIEN ,SIMONNE ,SUZANNE ,VERA ,VIVIANE. een toekomst voor onze kinderen Gent Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen, Gent, 1988, 131p.

WRESINSKI J. Pére Joseph: de armen zijn de Kerk Uniestad, 1985, 255p

Thijs

DIERCKX D. Tussen armoedebeleid en beleidsarmoede: een retrospectieve en interventiegerichte analyse van de vlaamse beleidspraktijk, Acco, Leuven, 2007, 511p.

IN DIALOOG: Tweejaarlijks verslag: steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Brussel, 2003, 244p.

DE CONINCK M. VANDENBERGHE J., Het sociaal impulsfonds: een instrument voor het stedelijk beleid, drukkerij Beukeleirs, Lier, 1996, 116p.

CANTILLON C. Verslagboek: vrouwen en armoede, 1992, 130p.

FRET L. MEYVIS W. REA A. RIJSBOSCH M. SANNEN A. SERRIEN L. VAN HOVE A. VERSAILLES P.? Algemeen verslag over armoede, Pauwels N.V, Eeklo, 1994, 429p.

Bert

Frits De Couter en Lode Walgrave . Methodiek van de preventieve projectwerking. Acco leuven, amersfoort, 1998, 145p.

Dirk Luyten. Ocmw en armenzorg. S.O.I departement sociologie K.U Leuven 2001, 160p.

Geert Van Der Laan. Legimitatieproblemen in het maatschappelijk werk. S.W.P, 2005 216p.

Conny vercaigne. Wanneer spreken moed vraagt. Davidfonds Leuven, 2003, 348p.

Jan Van Haaren. Ik begeleid en help, Uitgeverij H.Melinne Baarn, 1989 213p.

Julie

ANNE BRUMAGNE, Jacques Dewulf, Johan Rsking, John Vandael, Marc Van de Looverbosch // De armoede uitgedaagd, Acco Leuven, 2002, 142 pag.

JAN VRANKEN, KATRIEN DE BOYSER en DANIELLE DIECKX // Armoede en sociale uitsluiting, jaarboek 2005, Acco Leuven, pag 408

DANIELLE DIERCKX // Tussen armoedebeleid en beleidsarmoede, Acco, eerste druk: 2007, 512 pag.

Mike

VANSEVENANT K., DRIESSENS K & VAN REGENMORTEL T. Bind-kracht in de armoede. Krachtgerichte hulpverlening in dialoog. Lannoo, 2008, 275p.

DE DOBBELEER M., MARIS J. & HERMANS M. //Cultuur voor iedereen?! Een praktijkonderzoek omtrent de verhoging van de cultuurparticipatie voor armen. Welzijnsschakels vzw, 2002, 136p.

VAN NIEUWENBURGH F., BASTIAENSEN E., COEN N., GEELISSEN K., INGELAERE K., INGELAERE S., SCHRUERS J., VANOIRBEEK A. & VERHAEGEN M. //Rijk aan ervaring, bron van deskundigheid? Over het werken met ervaringsdeskundigen in de (kans)armoede. 2000, 78p.

Justine

STAES K.,Alsof wij niemand waren., Pelckmans, kapellen, 1989, 295p.

VAN REGENMORTEL T., DEMEYER B., VANDENBEMPT K., Ervaringsdeskundigen in de armoede. maarwaarde en methodiekontwikkeling., K.U Leuven, 1999, 166p.

Kansenbeleid en bestuurlijke vernieuwing - nieuwe wegen naar armoede bestrijding., Koning Boudewijnstichting, Brussel, 38p.

VANDEBROEK E., STAES K., De cirkel ontspringen., Brussel, 1995, 137p.

LIBBRECHT U., In Arren Moede - over teveel en tekort., Davidsfons, Leuven, 1996, 82p.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License