Onze concrete project opdracht.

Voor ons project armoede werken we samen met het ACW Kortrijk. Onze contactpersonen zijn Liesbeth en Isabelle. Deze mensen zijn ex katho studenten. Zij volgden ook zoals wij de opleiding bachelor in het sociaal werk aan de Ipsoc. Ze gaven ons de opdracht om eerst heel wat informatie op te zoeken rond het onderwerp armoede. Onze gevonden informatie kan je terug vinden onder de naam "Armoede algemeen". Dit was nodig om ons te kunnen inwerken in het onderwerp. Nu hebben we allemaal onze paardenbril afgedaan en een ruim beeld gecreëerd over het begrip.

Vervolgens komt onze uiteindelijke opdracht. Het jaar thema van volgend jaar bij het ACW is armoede. Hiervoor hebben ze een aantal vrijwilligers die hen willen helpen. Deze mensen zullen waarschijnlijk zoals wij in het begin ook een beperkte kennis hebben over het begrip. Nu is onze opdracht op een project op poten ze zetten voor deze vrijwilligers om hen ook een ruim beeld te geven van wat armoede eigelijk inhoud. Met andere woorden, armoede een positief beeld geven. Dit project zouden we eventueel in samenwerking doen met een andere organisatie. We moeten tegen de kerstvakantie een schets van een eventueel project op papier gezet hebben. Na de examens werken we aan dit project to het einde van het jaar. Dan hopen we om een project te hebben uitgewerkt dat voldoet aan de wensen van het ACW.

Het ACW

www.acw.be

Waar we voor staan

Het ACW is de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het ACW en z'n partnerorganisaties komen op voor een leefbare, solidaire en rechtvaardige samenleving. Samen vertolken ze de zorg van vele gewone mensen. Maar daar blijft het niet bij: het ACW zoekt met hen naar oplossingen. Stem en daadkracht dus: wij geven graag stem aan de samenleving.

Geschiedenis

Het ACW kent een lange en bewogen geschiedenis. Het begon allemaal bij de encycliek Rerum Novarum en de oprichting van de Belgische Volksbond in 1891. Pas twintig jaar later wordt er voor het eerste gesproken van het Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW).

Doelstellingen

Onze fundamentele doelstellingen vormen de basis voor alles wat we doen. Met twaalf stellingen geven we aan wat we met onze acties willen bereiken. Deze doelstellingen gelden voor alle geledingen van de christelijke arbeidersbeweging. De Raad van het ACW keurde ze goed op 15 maart 1997.

Opdracht

Het ACW is niet alleen de koepel van de christelijke arbeidersorganisaties, maar heeft ook een sociale en een politieke opdracht.

Inhoudelijk actieplan

Op het congres van 17 juni 2006 hernieuwde het ACW zijn bestuur. Dit bestuur zal het inhoudelijk actieplan in de komende vier jaar opvolgen. Dit actieplan zet de Fundamentele Doelstellingen van het ACW om in inhoudelijke prioriteiten, concrete uitdagingen, voor de periode 2006-2010.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License