Referenties

[Opdracht: Welke boektitels vind je in de schoolbibliotheek die relevant zijn voor je thema? Elke student noteert vijf recente titels.]

Ine

DIERCKX D. Tussen armoedebeleid en beleidsarmoede. Acco, Leuven, 2007, 512 p.

MESTRUM F. Globalisering en armoede over het nut van armoede in de nieuwe wereld orde. Epo, België, 271 p.

DIERCKX D. Armoede en sociale uitsluiting jaarboek 2007. Acco, Leuven, 2007, 352 p.

BEGHIN J. Armoede in Brussel, Pauvrete à Bruxelles. Epo vzw, Brussel, 2006, 351 p.

DE RYNCK P. Armoede en sociale uitlsuiting in België. Manufast-ABP vzw, 2008, 137 p.

Lieze

VANSEVENANT K, DRIESSENS K, VAN REGENMORTEL T. Bind-kracht in armoede, krachtgerichte hulpverlening in dialoog.Lannoo Campus, 2008, 275 p.

DEWILDE C, RAEYMAECKERS P. Multi-dimensionele armoede in België, Individuele en institutionele determinanten. ACCO, Leuven, 2008, 245 p.

DIERCKX D. Moeder, waarom leven wij?, Over armoede in België, Cera Foundation, 2001, 40 p.

VRANKEN J, STEENSSENS K. Naar het middelpunt der armoede?, Een onderzoek naar de structuren van het dagelijks leven van generatie-armen in een urbane omgeving. ACCO, Leuven, 1996, 123 p.

Jeroen

FIERENS J.Recht en armoede.Kluwer, Antwerpen, 1990, 241 p.

VANDENBREMPT K.Op eigen kracht verder, hulpverlening aan huis bij kansarmen. Acco, Leuven, 2001, 266 p.

LEVECQUE K."Armoede is…? schets van een eeuw lang antwoorden uit het sociaal-wetenschappelijk veld" Oases en Garant-Uitgevers, 2003, 67 p.

Aurelie

LAEVENS, F. VANHOUTTE,T. Kansrijk voor kansarmen. Zorgverbredende werken in het basisonderwijs met de meest kwetsbaren uit de samenleving. Acco, Leuven, 1998, 94p.

HAERDEN, H. Janssens, D. Pedagogische preventie: een antwoord op kansarmoede. Garant-uitgeverij Leuven - Apeldoorn, 1996, 200p.

BRUMAGNE, A. DEWULF, J. RASKING, J. VANDAELE, J. VAN DE LOOVERBOSCH, M. De armoede uitgedaagd. Intervieuws over armoede en uitsluiting. Acco, Leuven, 2002, 142p.

LAMPAERT F., SMETS C., TITS P., VAN MOORLEGHEM I., Armoede en bestaanzekerheid. Hulpverlening en bestaansminimum. Walleyndurk, Brugge, 2001, 140p.

Glenn

BOS N., LAUTENBACH H., LINDEN G.J.H., OTTEN F.,SOEDE A.J., VROOMAN J.C , WILDEBOER SCHUT J.M., HOFF S.J.M. armoedebericht 2006 Centraal bureau voor de Statistiek, 2006, 63p

ADILE ,AGNES ,DANIËLLE ,FREDDY ,GERMAIN ,GILBERT ,HILDE ,LINDA ,MARCEL ,PETER & CAROLIEN ,SIMONNE ,SUZANNE ,VERA ,VIVIANE. een toekomst voor onze kinderen Gent Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen, Gent, 1988, 131p.

WRESINSKI J. Pére Joseph: de armen zijn de Kerk Uniestad, 1985, 255p

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License