Rommens Aurelie

"Een Vlaams game-Industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de controleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro"
BERLOZNIK R. Game on! We krijgen er niet genoeg van.,viWTA dossier, Brussel, 2008.

//acw-armoede.wikidot.com/local--files/rommens-aurelie/dossier_jongeren_en_gaming_viwta%282%29.pdf klik hier voor publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License