Specialisten
  • Els Hertogen: Beleidsmedewerkster 11.11.11
  • Gerard Hautekeur: Hoofdredacteur bij het tijdschrift TerZake
  • Steven Vanackere: Hij was minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse Regering
  • Inge Vervotte: Zij was minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse Regering
  • Ferre ( Ferdinand ) Laevers: Hoogleraar aan de KU Leuven, werkt ook voor CEGO (Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs). Heeft al een aantal boeken onder zijn naam staan.
  • Trees Vanhoutte: lector KHBO Hogeschool Brugge-Oostende, departement Lerarenopleiding
  • Jo Vandeurzen: De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CD&V). Je kan hem zowel telefonisch als schriftelijk contacteren. Ik kwam hem op het spoor toen ik op zoek moest gaan naar de verantwoordelijke minister van armoede. Vragen: Waarom heb je precies gekozen voor 'Welzijn, Volksgezondheid en Gezin'?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License