Statistieken

Hier vind je een paar statistieken over en rond het probleem armoede.

Volgend document is een persbericht rond arbeidsmarkt en levensomstandigheden. Uitgegeven op 3 april 2009 op de website FOD economie, KMO, middenstand en energie.

Arbeidsmarkt en levensomstandigheden.

Cijfers in verband met armoede.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License