Thijs Vangheluwe

Thijs Vangheluwe

We leven op de rug van mensen uit de derde wereld en lijken hier niets aan te doen. Een kleine elite-top bezit meer dan 90 procent van de wereld, ongelijkheid troef! Zolang wij blijven stemmen op actie-loze partijen kan er niets gaan veranderen…

'Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro.'

(Bron=WYDOOGHE B.Game on!, Ze krijgen er niet
genoeg van. Berloznik, Brussel, 2008)
'klik hier voor de publicatie'

Individuele opdracht:

word document

Power point

Verslag Wiki

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License