Trefwoordenlijst
 • Multilaterale: Met veel partijen
 • Bilaterale: Tussen twee partijen
 • Het onderliggende credo: Onderliggende geloofsbelijdenis
 • Impliceren: Inhouden, betekenen
 • Uitvoeringsmodaliteiten/Hulpmodaliteiten: Voorstellingswijze
 • Ordonnanceringen: Bevelen
 • Het discours: Het gesprek
 • Expertiseopbouw: Deskundig onderzoek – opbouw
 • Preventieve gezondheidszorg: Hierbij voorkom je dat mensen ziek worden. Preventie betekent voorkomen. De gezondheidszorg zorgt oa. voor vaccinaties en middelen te helpen voor komen dat ze ziek worden.
 • Het participatie beleid: In dit beleid gaan ze er voor zorgen dat armen ook deelnamen en betrokken raken in de maatschappij. Dit is meestal niet het geval. Deze mensen gaan zich vaak isoleren en niet participeren.
 • Preventief beleid: Dit is een beleid van de overheid die preventief te werkt gaat. Ze gaan er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen uit de armoede blijven.
 • Generatiearmen: Bij deze vorm van armoede kunnen de mensen er meestal niet zelf aan doen. Door dat hun ouders en misschien hun ouders in armoede verkeerden, raken de jongere generatief vaak zelf ook armoede terecht.
 • Ervaringsdeskundigen: Dit zijn mensen die al in een armoede situatie terecht zijn gekomen. Ze hebben met andere woorden de ervaring in deze situatie. Deze mensen moeten een vierjarige opleiding volgen en hierna mogen ze zichzelf ervaringdeskundige noemen.
 • Afstemmingsprobleem: Verklaring volgt nog!
 • Gradueel: Trapsgewijs.
 • Deficit: Nadelig saldo, tekort, gebrek
 • Prevalentie: Het aantal gevallen van een bepaalde ziekte in een gemeenschap of gebied dat er op een bepaald ogenblik is uit gedrukt bijvoorbeeld per 100000 inwoners.
 • Empirisch: Volgens de ervaring.
 • Precair: Bedenkelijk, zorgelijk.
 • Deprivatie: Een gemis dat leidt tot ziekteverschijnselen.
 • Rigoureus: Zeer streng.
 • Opportuun: Gelegen komend.
 • Zorgverschraling: De zorg is minder geworden dan vroeger.
 • Respondenten: Managers, hulpverleners en cliënten.
 • Cumulatie: Opeenstapeling, samenvoeging.
 • Hypothesen: Veronderstelling. In de wetenschappelijke methode vorm je een idee doordat je bepaalde waarnemingen doet. Feitelijk bestaat het uit een grote dosis fantasie, op basis van (soms) eerdere waarnemingen. Het is dan zaak proefopstellingen of experimenten te ontwerpen, zodat je deze hypothese kunt toetsen.
 • Regressie: Het teruggaan tot een vroeger stadium.
 • Determinant: Erfelijke factor die de verdere ontwikkeling van cel of orgaan bepaalt.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License