Voedsel Voor Armen Is Op

Voedsel voor armen is op:

De hulporganisaties in Antwerpen kunnen de grote toevloed aan arme en hongerige mensen niet meer aan. Nieuwe hulpbehoevenden kunnen nergens meer terecht voor een voedselpakket. Volgens Monique Verdickt van de vzw Moeders voor Moeders is de situatie schrijnend. De sociale programma’s dreigen het slachtoffer van hun eigen succes te worden.

Nog volgens de vzw uit Borgerhout hebben ze dit jaar al 2.194 gezinnen moeten wegsturen. Traditioneel is het aantal aanvragen voor voedselpakketten tegen het eind van de zomer hoger omdat dan veel nieuwe immigranten, vooral uit het voormalige Oostblok en Marokko in Antwerpen aankomen.

Moeders voor Moeders kan zo’n 2.000 voedselpakketten per week uitdelen en moet nu al tot 50 mensen per dag weigeren. Sommige mensen gaan bijna huilend buiten. Anderen zijn minder begrijpend en worden agressief of schelden de hulpverleners uit voor racist.

Ook bij de de Bond zonder Naam in de Sint-Jacobsmarkt worden geen nieuwe armen meer aanvaard. Volgens Yves Bocklandt krijgen zo’n 120 gezinnen iedere maand eten en kunnen er 200 gebruik maken van de sociale kruidenier, waar ze erg goedkoop kunnen winkelen. Maar ook hier kan er niemand meer bij.

Heel wat van de hulpbehoevenden zijn illegalen die bij de officiële instanties door de mazen van het net glippen. 'Volgens de wet mogen we alleen dringende medische hulp geven', zegt OCMW-woordvoerder Johan Renard. Hoewel het officieel hun taak niet is, zorgen zij toch in uitzonderlijke gevallen voor voedselpakketten via rust- en verzorgingstehuizen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License